Kabineti i Ministrit

Blerina Ago, Këshilltar

[email protected]

Eva Ago, Sekretar

[email protected]

Rovena Rozhani, Sekretar

[email protected]