Postuar më: 05/02/2019

“Ministria e Mjedisit dhe Turizmit organizon dëgjesën publike për projektvendimin për “Miratimin e masave të nevojshme që çdo person fizik a juridik, i cili prodhon, përpunon, trajton dhe e shet lëkurën, mbi baza profesionale, të mbajë përgjegjësitë e zgjeruara të prodhuesit” në datë 7 Shkurt 2019, ora 11:00, pranë ambienteve të Ministrisë ”