Kontakto

Kontakte për denoncimin e çdo rasti ku janë përfshirë ose janë kërkuar të përfshihen punonjësit e administratës shtetërore, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje

– Paradhoma SP Nr tel 0695800164; e-mail: Sekretaria.SP-MTM@turizmi.gov.al
– Inxhi Buzi, Drejtor i Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve: 0697403655; e-mail Inxhi.Buzi@turizmi.gov.al

 

ADRESA : Blvd. Dëshmorët e Kombit, Nr. 1, 1001 Tiranë, Shqipëri


* Të gjitha fushat janë të detyrueshme