Zëvendësministër – Ornela Çuçi

Zëvendësministër – Ornela Çuçi

Znj. Ornela Çuçi ka lindur në Gjirokastër në vitin 1982, është nënë e dy djemve.

Në vitin 2004 kreu studimet pranë Universitetit “Eqerem Çabej” në Gjirokastër, për Biologji dhe Kimi. Më pas në 2009-ën përfundoi studimet e masterit pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, për Shkencë dhe Teknologji Mjedisore. Gjithashtu pranë këtij universiteti që nga viti  2017 mban gradën shkencore “Doktor i Shkencave”, bazuar në kërkimin shkencor mbi impaktin e menaxhimit të mbetjeve urbane dhe ndotjen e tokave në jug të Shqipërisë (rast studimor, qarku i Gjirokastrës).

Nisi karrierën si asistente për Shoqatën “Local Infrastructure Development Agency” (2003- 2005) e më pas si specialiste e shërbimeve në Instutucionin e Prefektit të Qarkut Gjirokastër, sektori i Koopetencave vendore (2005-2013). Nga viti 2013-2017 karriera e saj vazhdon si Drejtore e Projekteve në Albanian University e mandej në Universitetin Europian të Tiranës me një shkëputje një vjeçare si Drejtore e Qendrës së Kërkimit Shkencor në Universitetin “Marin Barleti”. Në të njëjtën kohë, u angazhua me kohë të pjesshme si koordinatore, shkruese apo zbatuese e shumë projekteve pranë Institucionit të Prefektit të Gjirokastrës, Këshillit të Qarkut të Gjirokastrës, Universitetit Europian të Tiranës, Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe një sërë OJF-ve në vend dhe jashtë. Eksperte e lirë për Ministrinë e Mjedisit (2009– 2014) për ekspertizën dhe auditimin mjedisor.

Prej vitit 2011  e deri më sot znj. Çuçi shërben si lektore e ftuar në Universitetin e Gjirokastrës, Universitetin Evropian të Tiranës, Universitetin Politeknik të Tiranës dhe është autore e shumë shkrimeve dhe studimeve të publikuara në revista shkencore vendase dhe të huaja për fushën e mjedisit.

Nga viti 2014 e në vazhdim ekspertiza e saj në fushën e projekteve kaloi në nivel “Vlerësues i projekteve të Bashkimit Evropian” për projektet e zbatuara IPA Adrion dhe më tej për projektet Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions.

Që prej vitit 2016, Këshilltare e Kryeministrit mbi çështjet mjedisore dhe Koordinatore Kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane.

Ajo zotëron shumë mirë gjuhën angleze, greke, frënge dhe italiane

Prej vitit 2019 është  anëtare bordi në Green Climate Found (GCF) and Global Environmental Facilities (GEF) dhe pjestare e komisioneve të vlerësimit të projekteve në to.

Gjithashtu Pika Fokale Kombëtare UNFCCC dhe Konventën e Minamatës.

Zëvendësministër – Ornela ÇuçiZnj. Ornela Çuçi ka lindur në Gjirokastër në vitin 1982, është nënë e dy djemve.

Në vitin 2004 kreu studimet pranë Universitetit “Eqerem Çabej” në Gjirokastër, për Biologji dhe Kimi. Më pas në 2009-ën përfundoi studimet e masterit pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, për Shkencë dhe Teknologji Mjedisore. Gjithashtu pranë këtij universiteti që nga viti  2017 mban gradën shkencore “Doktor i Shkencave”, bazuar në kërkimin shkencor mbi impaktin e menaxhimit të mbetjeve urbane dhe ndotjen e tokave në jug të Shqipërisë (rast studimor, qarku i Gjirokastrës).

Nisi karrierën si asistente për Shoqatën “Local Infrastructure Development Agency” (2003- 2005) e më pas si specialiste e shërbimeve në Instutucionin e Prefektit të Qarkut Gjirokastër, sektori i Koopetencave vendore (2005-2013). Nga viti 2013-2017 karriera e saj vazhdon si Drejtore e Projekteve në Albanian University e mandej në Universitetin Europian të Tiranës me një shkëputje një vjeçare si Drejtore e Qendrës së Kërkimit Shkencor në Universitetin “Marin Barleti”. Në të njëjtën kohë, u angazhua me kohë të pjesshme si koordinatore, shkruese apo zbatuese e shumë projekteve pranë Institucionit të Prefektit të Gjirokastrës, Këshillit të Qarkut të Gjirokastrës, Universitetit Europian të Tiranës, Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe një sërë OJF-ve në vend dhe jashtë. Eksperte e lirë për Ministrinë e Mjedisit (2009– 2014) për ekspertizën dhe auditimin mjedisor.

Prej vitit 2011  e deri më sot znj. Çuçi shërben si lektore e ftuar në Universitetin e Gjirokastrës, Universitetin Evropian të Tiranës, Universitetin Politeknik të Tiranës dhe është autore e shumë shkrimeve dhe studimeve të publikuara në revista shkencore vendase dhe të huaja për fushën e mjedisit.

Nga viti 2014 e në vazhdim ekspertiza e saj në fushën e projekteve kaloi në nivel “Vlerësues i projekteve të Bashkimit Evropian” për projektet e zbatuara IPA Adrion dhe më tej për projektet Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions.

Që prej vitit 2016, Këshilltare e Kryeministrit mbi çështjet mjedisore dhe Koordinatore Kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane.

Ajo zotëron shumë mirë gjuhën angleze, greke, frënge dhe italiane